2014-01-03 ZOO Košice

      Návšteva ZOO v Košiciach je pre nás už folklórom. Minimálne dvakrát ročne sa s deťmi prechádzame medzi zvieratami a konštatujeme, že napriek obrovskej neslobode v ktorej tieto tvory žijú, je to pre nás jedinečná príležitosť byť blízko takých druhov, ktoré bežne v prírode by sme nikdy nemohli vidieť. A tak ostávame v dôvere, že tunajší pracovníci robia pre tieto zvieratá maximum.