2014-07-29 Fotostretnutie v Zoo Košice

      S mojimi priateľmi Natáliou a Danielom sme naplánovali fotostretnutie v ZOO Košice. Aj keď počasie nebolo úplne ideálne, nálada a samozrejme príležitosť pre dobrý záber nechýbala. Odchádzali sme s dobrým pocitom a hlavne bohatší nielen o fotografie ale aj o informácie z osobných rozhovorov, ktoré tak bytostne chýbajú vo virtuálnom svete sociálnych sietí a internetu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia :)

Zahrievacie kolo

Spoločné foto

Prvotné úvahy nad zábereom

Double impact

Nedýchať ...

Zoči voči

Chvíľka pre zaostrenie

Vzdialenosť akurát ...

Na striedačku

V sovej spoločnosti

V sovej spoločnosti

V sovej spoločnosti

Smerom k dómu Sv. Alžbety